2017-03-15

Vad har Byggarbetsmiljösamordnaren för ansvar/uppgifter när det gäller ställningar?

Enligt AFS 2013:4 26 § ska, i samband med att en ställning eller ett väderskydd planeras, underlaget kontrolleras så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå. Enligt  23 § riktar sig kontrollansvaret även till byggarbetsmiljösamordnare (för såväl projekterings-­ som utförandeskedet) inom byggnads-­ och anläggningsarbete.

Tolkning:

1. Kontroll av underlaget
2. Hålla handlingarna om ställningen tillgängliga
3. Ha överinseende med den fortlöpande kontrollen av ställningen

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Frågor och svar – Bas-P/U