DSC_2177-bearbAA-low.jpg
Diskussionens vågor gick höga vid grupparbetena när det kvinnliga nätverket träffades. På bilden bland andra Elin Dovhjort, JM Entreprenad AB. Foto: Disa Blomfeldt
BI Öst 2014-03-05

Etiskt ledarskap och psykisk ohälsa på kvinnlig nätverksträff

Den 20 februari bjöd BI Öst in till nätverksträff för kvinnor i medlemsföretagen, och ett 40-tal hade hörsammat inbjudan. Temat för dagen var etiskt ledarskap och psykisk ohälsa.

Etiskt ledarskap – att förhålla sig eller visa vägen

BI:s utvecklingschef Peter Löfgren var inbjuden till evenemanget för att tala om etiskt ledarskap.

– Att det var sämre förr, betyder inte att det är bra nu, påpekade Peter Löfgren, och sade att arbetet med de etiska frågorna är som att borsta tänderna: Man måste börja om varje morgon! Peter Löfgren gav också tre tumregler att förhålla sig till:

1. Var ärlig

2. Agera hederligt

3. Tänk efter före.

Ytterst är det en ledarfråga och viktigast av allt är, att man som ledare lever som man lär.

Allt detta var det ingen i auditoriet som hade något att invända emot, men när ett antal moraliska dilemman togs upp i olika praktikfall, blev det tydligt hur svårt, och ibland hårfint, det kan vara att veta om ett ställningstagande är etiskt korrekt eller inte.

BI arbetar nu med en för medlemsföretagen gemensam uppförandekod för att göra branschen attraktiv. Alltför få unga människor och för få kvinnor söker sig idag till branschen. Uppförandekoden ska också, och framför allt, motverka olagligt och olämpligt agerande. Den kommer att gälla från och med den 1 juni 2014 och är ett av kriterierna för medlemskap i Sveriges Byggindustrier.

Psykisk ohälsa i byggbranschen, finns det?

Selene Cortes är sociolog och ambassadör för Hjärnkoll (www.hjarnkoll.se) som arbetar för ökad öppenhet om psykisk ohälsa. Hon menade att det borde talas mer om stressrelaterade psykiska diagnoser på arbetsplatserna, eftersom allt fler personer drabbas.

Hon påpekade också att stress inte drar en tydlig skiljelinje mellan privatliv och arbete.

– Det är jätteviktigt att prata om stress och psykisk ohälsa i förebyggande syfte och att vi i företagen tydliggör vem som har ansvaret och att det finns handlingsplaner.

Deltagarna konstaterade att det är ont om handlingsplaner på företagen när det gäller stress och psykisk ohälsa. Chefer och ledare har ett stort ansvar för dessa frågor, men individen måste också själv ta ansvar och ställa krav. Öppenhet och dialog är nödvändigt för att identifiera problemen innan de leder till långvarig sjukskrivning.

Tillbaka till nyheter

skriv ut
epost
Share
skriv ut