ESA_BI_Ost.png

Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö som ytterligare förstärker det systematiska arbetsmiljöarbetet.

FAKTA

Datum: 07 april 2017 08:00 till 10:30

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 05 april 2017

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa och olyckor på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att det finns ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas och kompletteras med den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började gälla 31 mars 2016.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Om detta föreläser Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljörådgivare, Sveriges byggindustrier reg. Öst.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 300 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut