ESA_BI_Ost.png

Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö som ytterligare förstärker det systematiska arbetsmiljöarbetet.

FAKTA

Datum: 07 april 2017 08:00 till 10:30

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 05 april 2017

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa och olyckor på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att det finns ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas och kompletteras med den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började gälla 31 mars 2016.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Om detta föreläser Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljörådgivare, Sveriges byggindustrier reg. Öst.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 300 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan medför det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi också behandlar dessa uppgifter.

Uppgifter om eventuella kostrestriktioner raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget. Fotografering kan förekomma i syfte att dokumentera och rapportera om evenemanget i våra olika kanaler, exempelvis på hemsidan och i sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, var god meddela oss på plats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut