mailbanner_ansvarsfull_east.png

Arbetsbrist samt uppsägningar på grund av personliga skäl

FAKTA

Datum: 09 maj 2018 09:00 till 11:00

Plats: Bremergränd 4, Visby, Gotland

Sista anmälningsdatum: 08 maj 2018

Denna infoträff ger dig vägledning när det gäller de åtgärder företaget ska vidta när personalstyrkan måste minskas på grund av att verksamheten ska inskränkas eller avvecklas, eller om en anställning måste avslutas på grund av personliga skäl.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM
Välkommen på en infoträff där arbetsrättsjuristerna Martin Hjorth och Thomas Hjelm från Sveriges Byggindustrier (BI) Öst går igenom, i Block 1, vad ni behöver veta och tänka på om ni står inför en driftinskränkning som leder till uppsägningar på grund av arbetsbrist.

De kommer bland annat gå igenom:

- Allmänt
- Medbestämmandelagen (MBL)
- Omplacering
- Turordning
- Varsel på tjänstemannaområdet
- Varsel på arbetarområdet

I Block 2 går Martin Hjorth och Thomas Hjelm igenom uppsägning av personliga skäl. Vad utgör saklig grund för uppsägning och vad ska en arbetsgivare tänka på om de ställs inför en situation där det kan bli aktuellt med en uppsägning av personliga skäl.

De kommer bland annat att gå igenom:

-Allmänt
-Saklig grund
-Arbetsgivarens ansvar
-Avsked

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Nätverksträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut