mailbanner_ansvarsfull_east.png

Arbetsbrist samt uppsägningar på grund av personliga skäl

FAKTA

Datum: 11 maj 2018 09:00 till 11:00

Plats: Bremergränd 4, Visby, Gotland

Sista anmälningsdatum: 04 maj 2018

Denna infoträff ger dig vägledning när det gäller de åtgärder företaget ska vidta när personalstyrkan måste minskas på grund av att verksamheten ska inskränkas eller avvecklas, eller om en anställning måste avslutas på grund av personliga skäl.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM
Välkommen på en infoträff där arbetsrättsjuristerna Martin Hjorth och Thomas Hjelm från Sveriges Byggindustrier (BI) Öst går igenom, i Block 1, vad ni behöver veta och tänka på om ni står inför en driftinskränkning som leder till uppsägningar på grund av arbetsbrist.

De kommer bland annat gå igenom:

- Allmänt
- Medbestämmandelagen (MBL)
- Omplacering
- Turordning
- Varsel på tjänstemannaområdet
- Varsel på arbetarområdet

I Block 2 går Martin Hjorth och Thomas Hjelm igenom uppsägning av personliga skäl. Vad utgör saklig grund för uppsägning och vad ska en arbetsgivare tänka på om de ställs inför en situation där det kan bli aktuellt med en uppsägning av personliga skäl.

De kommer bland annat att gå igenom:

-Allmänt
-Saklig grund
-Arbetsgivarens ansvar
-Avsked

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Nätverksträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär
Min information

Var vänlig fyll i dina uppgifter.

Du måste klicka på knappen "Skicka in anmälan" för att vi ska få din anmälan. Du ska då få en bekräftelse på skärmen samt en bekräftelse till din e-postadress.

skriv ut
epost
skriv ut