Omställning till ekologiskt byggande
Energi & Miljö 2017-02-23

Omställning till ekologiskt byggande

Stenbackens Trähus tillverkar prefabricerade villor och fritidshus i fabrik. För två år sedan ställde företaget om från en traditionell produktion till ett ekologiskt byggsystem.

– Vårt nya byggsystem har utvecklats i samarbete med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut samt en rad externa konsulter. Målet är att skapa en sund inomhusmiljö genom att använda naturliga och återvinningsbara material, säger vd Mattias Henriksson.

Vad utmärker ert byggsystem?

– Vi har en hög andel trä i fasad, stomme, isolering och inredning. Det är ett naturligt material som dessutom ger ett kraftigt klimatskal, vilket innebär att vi får ned energiförbrukningen. Vi använder miljövänliga material och ytbehandlingar som minimerar utsläppet av farliga ämnen i inomhusluften. Vi undviker plast, lim och andra kemiska sammansättningar i möjligaste mån.

Hus-1.jpg

Hur stor är efterfrågan på ekologiskt byggande?

– Det är tacksamt att syssla med eftersom vi möter ett stort gillande. Medvetenheten om att de här frågorna är viktiga för framtiden har helt klart ökat. Det är fler som prioriterar en sund inomhusmiljö och vi ser en ökad acceptans för träinredning. Sedan finns det förstås många andra aspekter som spelar in när man ska köpa en ny bostad.

Var hittar man information om miljövänliga material?

– Basta och SundaHus Miljödata är två databaser som är väl värda att titta på. Det är också bra att fråga efter miljövänliga/ekologiska produkter i byggmaterialhandeln, i stället för att nöja sig med det gamla vanliga. Många färger innehåller miljö- och hälsoskadliga tillsatser och miljömärkningen är tyvärr ingen säkerhet. Utbudet av ekologiska produkter är fortfarande begränsat, till exempel för våtrum, så ibland får man välja det minst dåliga alternativet.

Hus-2.JPG

Vad krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart byggande?

– Det behövs bättre livscykelanalyser som utreder materialets miljöpåverkan genom hela kedjan. Allt ska ju tas om hand förr eller senare. Vad händer med dagens byggmaterial på lång sikt, om 100 år eller ännu längre? Hur påverkas människor och miljö? Hur minskar vi riskerna för kemiska cocktaileffekter*? Detta är ett till stor del outforskat område som måste undersökas och debatteras.

Vad har ni för framtidsplaner?

– Vi är delägare i ett nytt bolag (Grönbo) som utvecklar ett ekologiskt byggsystem för fabriksbyggda flerbostadshus. Vi håller också på att starta ett nätverk, Rengruppen, för att dela erfarenheter och kunskap om ekologiskt byggande.

*När olika kemikalier blandas kan deras effekt förändras, det brukar kallas cocktaileffekten. Källa: KI
skriv ut
epost
Share
skriv ut

Mattias-Henriksson.jpg
Mattias Henriksson, vd


FAKTA

Stenbackens Trähus

Grundades: 2003
Ort: Hortlax i Piteå kommun
Anställda: 20 personer
Omsättning: 27 MSEK
www.stenbackens.se

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER