Formulär LR06

Ersättningsgrunder vid utförande av arbeten på löpande räkning

Procenttal för år 2015

Formulär LR06 är anpassat till både Allmänna Bestämmelser AB 04 och Allmänna Bestämmelser ABT 06. Procenttal har framtagits för 2015 och gäller från och med 1 januari 2015.

Till formulär LR06 hör aktuella procentsatser som normalt revideras en gång per år. Åberopande av LR06 innebär även åberopade av vid varje tidpunkt gällande procenttal.

Exempel på handverktyg och mindre redskap

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER