Forumforbostaderochinfrastruktur.JPG

Forum för Bostäder och Infrastruktur

Nedan kan du se några av våra seminarium under serien Forum för bostäder och infrastruktur.

Datum och information om kommande seminairum hittar du här

De filmer som som tagits fram av andra företag eller organisationer visas med deras godkännande.


SENASTE PLAY

Skärpta medlemskriterier stärker den sunda konkurrensen

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen är en av våra allra viktigaste frågor. Sveriges Byggindustrier har därför nu påbörjat en närmare granskning för att säkerställa att alla medlemsföretag följer och känner till våra justerade medlemskriterier, exempelvis att medlemmarna betalar skatter och avgifter samt att alla medarbetare har ID06. För att uppmärksamma medlemmarna får alla medlemmarna i dagarna ett vykort med mer information om detta. Läs gärna Catharina Elmsäter-Svärds senaste krönika i Tidningen Byggindustrin där hon berättar mer om granskningen. Läs mer: https://bit.ly/2KcvZgm

skriv ut