Byggföreningar inom Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustriers (BI) medlemsföretag är organiserade i lokala byggföreningar. Varje byggförening tillhör en geografisk region, som har sin motsvarighet i riksorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI), klicka här.

För mer information och kontaktuppgifter till respektive regions byggföreningar, klicka på din region i vänstermenyn.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER