Ökad säkerhet med nästa generations ID06-kort
Foto (besk): Jonas Gerdle
Ordning & reda 2017-11-30

Ökad säkerhet med nästa generations ID06-kort

ID06 AB genomför nu ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att öka säkerheten och funktionaliteten för alla som använder ID06-systemet.

I april-maj 2018 lanseras nästa generations ID06-kort som blir kontaktlöst och bygger på en säkrare teknisk plattform. Samtidigt höjs den så kallade tillitsnivån för både företag och individer i ID06-systemet. Det betyder att företag som vill ansluta sig till ID06-systemet, beställa kort och ta del av andra tjänster kommer att kontrolleras, bland annat avseende legal status och momsregistrering. Vid kortbeställning ställs dessutom krav på säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare. Med säker identifiering avses pass eller BankID.

– Sveriges Byggindustrier har valt LoA2 (Level of Assurance 2) som lägsta tillitsnivå, vilket medför att individen inte kan ha flera ID06-kort kopplade till samma organisation. Det innebär också att företag som inte vill bekräfta sin identitet eller bryter mot vårt regelverk inte får tillgång till ID06-systemet. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att det blir lättare att hålla oseriösa aktörer borta från landets byggarbetsplatser, säger Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06 Kort.

ID06-systemet kommer att leva upp till kraven i EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) som införs den 25 maj 2018.

Förutom det nya kortet utvecklas också en rad andra tjänster. Redan i dag finns ID06 Kompetensdatabas där individen genom samtycke kan samla sina utbildningsbevis och behörigheter i en elektronisk kompetensdatabas. I mars 2018 lanseras ID06 Bolagsdeklaration, ett automatiserat verktyg som gör det enklare för köpare av byggtjänster att upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden. Fler nyheter presenteras inom kort.

För mer info: id06.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut