portrattvinjett.png
Campus Umeå, ett av OF Bygg KB:s projekt
Medlemsporträtt 2015-11-23

OF Bygg KB gör sig redo för personalliggare

Den 1 januari 2016 införs lagkrav på personalliggare i byggbranschen och runt om i landet pågår förberedelserna in i det sista. Vi har pratat med Tina Björkman, personalansvarig på OF Bygg i Umeå.

OF Bygg är ett byggföretag i Umeå med 125 anställda. Företaget grundades 1937 och arbetar med både nyproduktion och ROT. OF Bygg är medlem i Sveriges Byggindustrier (BI).

– Som företag är det en trygghet att vara med i en arbetsgivarorganisation. För mig personligen är BI ett jättebra stöd i arbetsrättsliga frågor genom sina kompetenta jurister och bra utbildningar.

Det säger Tina Björkman som är personalansvarig och sitter med i företagets ledningsgrupp. Hon ansvarar för alla personalfrågor, både strategiskt och operativt, samt en del av arbetsmiljöfrågorna.

Vad tycker ni om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen?

– Det är en bra lag eftersom den motverkar svartarbete och försvårar situationen för oseriösa aktörer. Detta leder förhoppningsvis till en sundare konkurrens i byggbranschen, vilket främjar företag med avtalsenliga löner och schysta arbetsvillkor.

Hur har ni förberett er på den nya lagen?

– Vi har varit på ett informationsmöte och ska på ett till i december. Vi har informerat MB-gruppen och pratat med alla anställda. Det är viktigt att förklara syftet med lagstiftningen och vara tydlig med att uppgifterna som lagras i personalliggaren inte ska användas till något annat.

– Vi har även kontrollerat att alla på företaget har ID06-kort och börjat titta på olika tekniska lösningar. Systemet ska uppfylla reglerna och vara användarvänligt, men det är svårt att välja när det inte finns några referenser att jämföra med.

Vilken respons har ni fått av personalen?

– Det har varit positiva reaktioner. Alla tycker det är viktigt att motverka svartarbete för att uppnå en sund konkurrens i branschen.

Vilka utmaningar ser ni med personalliggare?

– Som jag ser det blir svårigheten att få personalen att komma ihåg att logga in/ut ur systemet. Därför gäller det att hitta en teknisk lösning som är så enkel som möjligt. Rullgrind med kortläsare hade varit bra ur det avseendet, men det är inte praktiskt och ekonomsikt möjligt på alla byggen. Jag tänker exempelvis på mindre arbetsplatser och byggservicejobb.

Enligt den nya lagen är det byggherren som ska tillhandahålla utrustning för en elektronisk personalliggare. Men byggherren kan välja att överlåta sina skyldigheter till en generalentreprenör.

– Vi ser redan beställare som skriver över ansvaret på byggentreprenörerna. Dessutom driver vi vissa projekt i egen regi. Så det gäller att vi är redo och har tekniska lösningar på plats den 1 januari, avslutar Tina Björkman.


skriv ut
epost
Share
skriv ut

Tina Björkman

Tina Björkman, personalansvarig OF Bygg