Skatter & Redovisning 2017-05-04

Nytt ställningstagande från Skatteverket angående ”Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser m.m.”

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande angående elektroniska personalliggare, och skyldigheten att tillhandahålla utrustning samt att föra sådan liggare. Bakgrunden till ställningstagandet är de frågor som väckts kring vem som ansvarar för att den utrustning som krävs finns tillgänglig så att personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. 

Ställningstagandet behandlar frågor som rör:

  • tillhandahållande och utrustning som ska tillhandahållas,
  • om byggherren behöver äga tillhandahållen utrustning,
  • om byggherren har ansvar för att fortlöpande tillhandahålla fungerande utrustning,
  • entreprenörens ansvar att föra personalliggare när byggherren tillhandahållit utrustning och
  • entreprenörens eventuella skyldighet att agera när fungerande utrustning saknas.

Sammanfattningsvis innebär Skatteverkets ställningstagande långtgående skyldigheter för både byggherrar och entreprenörer. Bland annat anser Skatteverket att om en byggherre tillhandahållit utrustning för förande av personalliggare, så är entreprenören ansvarig för skyldigheten att föra personalliggare. Detta gäller exempelvis även om utrustningen inte skulle fungera. Entreprenören är då skyldig att snarast uppmärksamma byggherren på att utrustningen inte fungerar.  

skriv ut
epost
Share
skriv ut