Sund konkurrens 2018-02-26

Nytt leverantörsavtal och process för ackreditering av applikationsleverantörer inom ID06-systemet

Den 8 november 2017 inledde ID06 en remissrunda avseende nytt leverantörsavtal och process för ackreditering av ID06-leverantörer. 

Av listan på ID06 hemsida (länk nedan) framgår vilka leverantörer som har ingått det nya avtalet. För aktörer som inte ingår i listan upphör ackrediteringen att verka inom ID06-systemet per den 25 maj. Läs mer här

skriv ut
epost
Share
skriv ut