Arbetsmiljö & Hälsa 2015-08-10

Nytt forskningsprojekt om hälsa och säkerhet

Luleå Tekniska Universitet LTU har, i samarbete med Sveriges Byggindustrier, fått ett forskningsanslag på 3 Mkr från Afa-försäkring. Anslaget gäller studien "Byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster". Projektet har tidigare även beviljats 300 Kkr från byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

Forskningsprojektet syftar till att undersöka hur hälsa och säkerhet ytterligare kan förbättras i byggbranschen. Särskilt kommer företagshälsovårdens roll att utvärderas i relation till andra möjliga aktörers. I både Byggavtalet och Väg- och banavtalet är anslutning till företagshälsovård obligatorisk. Det finns skäl att ställa frågan om det finns andra leverantörer av arbetsmiljötjänster som passar byggbranschen bättre och som på ett tydligare sätt kan främja säkerhetsarbetet.

En viktig del i projektet är att lyssna på byggbranschens medarbetare i olika funktioner, så att arbetsmiljöarbetet får det stöd som behövs för att kunna ta ordentliga kliv framåt.

Arbetet kommer utföras i huvudsak på LTU av en doktorand.


skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer