Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyheter och information via e-post

Sveriges Byggindustrier erbjuder flera olika nyhetsbrev. Vissa vänder sig endast till medlemsföretagen, andra till särskilda intressegrupper. 

Observera att medlemmar måste vara inloggade på ByggPlatsen för att kunna anmäla sig som prenumeranter på nyhetsbrev och cirkulär.

För att prenumerera eller avbeställa, kryssa för aktuellt nyhetsbrev, fyll i e-postadress och företag/organisation/skola i respektive ruta, välj Anmäl eller Avanmäl och klicka sedan på Skicka.

Om du trots anmälan inte får något e-brev, titta bland din skräppost och se till så att "@sverigesbyggindustrier.se" och "@bygg.org" finns bland dina "Betrodda avsändare" eller motsvarande.
skriv ut