Anna Lönn Lundbäck. Hyresgästföreningen Göteborg
Foto: Emelie Asplund
Anna Lönn Lundbäck är regionchef för Sveriges Byggindustrier region Väst.
Foto: Emelie Asplund
BI Väst 2019-03-05

Ann Lönn Lundbäck: Sveriges Byggindustrier är en kvalitetsstämpel

Sveriges Byggindustrier Västs regionchef Anna Lönn Lundbäck som gör regelbundna besök hos nya potentiella medlemmar svarar på tre frågor.

Hur är intresset för att bli medlem i Sveriges Byggindustrier?

-Det har varit stort intresse hos företagen som vi besökt. Flera av dem hade googlat på Sveriges Byggindustrier och var pålästa vid träffen. Känslan har varit bra och trevlig i mötena.

 Vad är den vanligaste frågan? 

- Vad kostar det? Vad får jag och företaget ut av ett medlemskap?

Vad är främsta skälet att man ska bli medlem tycker du? 

- Sveriges Byggindustrier är en kvalitetsstämpel som företaget kan lyfta fram i olika sammanhang. Det visar att företaget är seriöst och vill verka i en sund konkurrens. Att vara medlem ger också många fördelar i form av rådgivning inom många viktiga områden som kan vara till hjälp för företaget. Bra erbjudanden att delta i seminarier och event men även möjligheten att engagera sig i olika grupper, nätverk, utskott osv vilket ger nya kontakter.

skriv ut
epost
Share
skriv ut