BI Skaraborg 2017-06-10

Stipendiat från Högskolan Skövde

Julia.JPG

Byggföreningen Skaraborg utdelade i veckan stipendium till en av avgångsstudenterna från byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Årets stipendium tillföll Julia Dereke som ett bevis på branschens uppskattning för goda studieresultat och uppvisad entreprenörsanda. 

Julia valde Byggingenjörsprogrammet i Skövde eftersom programmet hade nära kontakt med branschen genom hela utbildningen. Möjligheter fanns att knyta kontakter och lära känna branschen tack vare det nära samarbetet med byggbranschen i Skaraborg.

Under sommaren ska Julia arbeta hos Skövdebostäder och därefter börja på deras traineeprogram. Julia tackar Sveriges Byggindustrier för stipendiet och för engagemanget för oss studenter som varit under utbildningen.  

skriv ut
epost
Share
skriv ut