BI Skaraborg 2019-02-05

Skaraborgs Anläggardag 2019

90 personer - alla verksamma inom mark och anläggning i Skaraborg - i olika roller, från beställare till utförare var den 5 feb samlade på Billingeshus för den fjärde upplagan av Skaraborgs Anläggardag.

Foto1.jpg

Temat för dagen var "Masshantering utifrån ett miljöperspektiv". Dagen var en form av uppstart för en framtida bättre samverkan inom ämnet.

Här finner ni föreläsningarna från dagen:

Malin Nordin, NCC
Jesper Gradin, NCC
Max Olsson, MÖS
Swerock, Peter Skruf & Henrik Persson
Looprocks, Carl Zide

skriv ut
epost
Share
skriv ut