arbetsrattsgruppen2.png
Niklas Skändlagård, Hans Arvidsson och Fredrik Strömberg är några i arbetsrättsgruppen i väst.
Foto: Sveriges Byggindustrier.
BI Väst 2019-12-13

Nu bildas småföretagarutskott i väst

Niklas Skändlagård, löne- och avtalskoordinator är en del av arbetsrättsgruppen på Ekmansgatan i Göteborg och ansvarig för processen att skapa ett nytt forum för de mindre företagen i Sveriges Byggindustrier region Väst.

Vad är bakgrunden till skapandet av ett nytt utskott?

Det har tidigare funnits ett SME-utskott som lagts på paus ett tag. Nu har jag fått uppdraget att starta det igen. Utmaningen blir att få med de små företagen och hitta engagerade personer till utskottet.
Vi har satt gränsen på upp till 40 anställda. Därför kommer det heta SF, ett riktigt småföretagarutskott.

Hur har det gått och var är ni processen nu?

Vi började med att kalla till en workshop och ett första möte. Syftet var att hitta några som kunde sitta i styrelsen.

12 december får betraktas som ett litet historiskt datum. Då samlades en liten skara som kommer att utgöra stommen i den blivande styrelsen. Vi fick ihop sex drivna och ambitiösa deltagare. Nu ska vi leta några till så att vi kan komma upp till tio personer i utskottet. Uppstartsmötet blir av i vecka åtta eller nio 2020 om allt går vägen och byggföreningen fattar beslut. Sedan är vi igång på allvar.

Vad är utmaningen?

Den respons vi har fått hittills är lovande. Det är många som är intresserade och ser ett stort behov av ett sådant utskott. En stor majoritet av våra medlemmar är i just den här kategorin, riktigt små företag. I Göteborgsregionen handlar det om runt 400 medlemsföretag. Men de saknar ett eget forum där de kan lyfta sina egna frågor.

Tyvärr har de, just för att de är små, mindre tid att vara engagerade. Så vi kommer behöva ha det i åtanke när vi lägger upp arbetet. 
Det är ett viktigt led i verksamheten att skapa ett forum för de mindre medlemsföretagen.

skriv ut
epost
Share
skriv ut