Grattis Westerlind Fastigheter!
BI Södra Norrland 2018-09-26

Grattis Westerlind Fastigheter - Årets insats i Västernorrland!

Sveriges Byggindustrier gratulerar Westerlind Fastigheter till segern i Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland. Priset delades ut i samband med en galamiddag i Sundsvall den 21 september. 

Motivering: ”Med en tydlig inriktning och målmedvetenhet har vinnaren, med sitt nyskapande och framåtblickande arbetssätt, starkt bidragit till att utveckla staden, både genom bostadsbyggande och centrumutveckling. De har tydligt visat att de vågar satsa och inspirerar fler aktörer att följa efter i samhällsbyggarbranschen.”

westerlind_fastigheter.png

Glada vinnare i Sundsvall Business Award 2018: Westerlind Fastigheter.

byggforeningen_vasternorrland.png

Västernorrlands byggförening på galamiddag.

Priset Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland delas ut av Sveriges Byggindustrier i samarbete med Sundsvall Business Award. Läs mer

skriv ut
epost
Share
skriv ut