BI Skaraborg 2019-01-30

Färdplan - samverkansträff i Skaraborg

Färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är igång.

190130.jpg

Representanter från hela värdekedjan (idé, genomförande och förvaltning) var samlade för att dels lyssna på presentationen av färdplanen och dels för att starta det lokala arbetet kring ämnet. Gemensamt måste vi alla ställa om till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige. 
Vi bör jobba med samordning, effektivisering och resultatspridning inom ämnet. 
Vi bör tala samma språk i hela kedjan från idé till genomförande och förvaltning. Att hitta rätt krav i upphandlingarna samt metoder att följa upp hur dessa krav genomförs. 
Hur tillsammans höjer vi vår nivå i Skaraborg för ett fosiltfritt 2025?

Här finner ni presentationen från eftermiddagen.

Här finner ni mer information om ämnet samt färdplanen.

Här finner ni en vägledning för hållbarhetsredovisning.

skriv ut
epost
Share
skriv ut