Stipendiater

Nyheter

Här hittar du nyheter från Sveriges Byggindustrier. Du kan filtrera fram nyheter från specifika ämnes- och verksamhetsområden genom att kryssa i rutorna nedan.

 

2018-05-17

Svante Hagman omvald till ordförande för Sveriges Byggindustrier

På årets Byggstämma omvaldes Svante Hagman, NCC AB, till förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier. Till vice ordförande omvaldes Carin Stoeckmann, vd Byggmästar'n i Skåne AB.

Läs mer
2018-05-17

Ändrade stadgar antagna

Den 17 maj samlades 82 ombud till Byggstämma i Göteborg. Bland annat fattades ett beslut om ändrade stadgar för Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2018-05-15

Ny grupp i väst inom kort

Nu är vi i full gång med att planera för nästa Povelgrupp i väst, denna gång med uppsamlingsplats Göteborg. Vi har redan ett antal företag som vill ingå i denna grupp men fler får plats så är du intresserad med ditt företag, tveka inte att höra av dig. Planerad start är i början på september.

Läs mer
2018-05-08

Ny rapport: Anläggningsmassor och klimatpåverkan

Vid i stort sett allt byggande uppstår behov av att hantera schaktmassor. Dessa massor kan vara av olika kvalitet beroende dels på tidigare aktiviteter på platsen, dels på naturliga förutsättningar. 

Läs mer
2018-05-07

Det nya bonus malus-systemet för personbilar, lätta lastbilar med flera

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer
Hämta fler
skriv ut

TWITTER