Stipendiater

Nyheter

Här hittar du nyheter från Sveriges Byggindustrier. Du kan filtrera fram nyheter från specifika ämnes- och verksamhetsområden genom att kryssa i rutorna nedan.

2018-06-14

Sjukfrånvaron i bygg lägre än genomsnittet

Tre snabba med Björn Samuelson, expert inom hälsa och säkerhet på Sveriges Byggindustrier

Läs mer
2018-06-14

Ny rapport: Ett hållbart bostadsbestånd

Byggentreprenörerna har ett viktigt ansvar vid omställningen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. För att kunna ta det ansvaret krävs kunskaper inom ett brett spektrum av områden samtidigt som helhetssynen och möjligheter till praktiskt och ekonomiskt sunt genomförande måste styra.

Läs mer
2018-06-14

RÄCKE 07 har reviderats och blivit RÄCKE 18

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, reviderat det branschspecifika tillägget RÄCKE 07.

Läs mer
2018-06-11

20-årsjubilerande Ellextre satsar på utbildning och säkerhet

I två decennier har Ellextre levererat bygg- och anläggningsprojekt i södra Norrland. Genom en stor verksamhetsbredd minskar sårbarheten vid svackor inom enskilda marknadssegment. En annan framgångsfaktor är företagets satsning på en säker arbetsmiljö och personalutveckling.

Läs mer
2018-05-31

Mässan som får unga att välja bygg

I Norrköpings kommun visar byggbranschen inga bromssignaler, det byggs för fullt. Därför behövs mycket arbetskraft. För att råda bot på kompetensbristen arrangeras Byggmässan i Norrköping. Under lättsamma och lekfulla former har 1 800 åttondeklassare denna veckan besökt mässan där de fått prova på olika yrken och arbetsmoment inom bygg. 

Läs mer
Hämta fler
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd