lagankarta.png
Energi & Miljö 2017-12-27

Nya lågenergihus i LÅGANs databas

Inom LÅGAN arbetar vi för att öka antalet lågenergibyggnader både när det gäller nybyggnad och renovering. 

För att visa hur mycket som faktiskt görs och även vilka som är med och bidrar till den positiva utvecklingen har vi uppdaterat vår databas över lågenergibyggnader. 

Gå gärna in och titta vilka byggnader som finns med

LÅGANs vision är en nationell marknad med ett brett utbud av aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för byggande av lågenergihus och för genomförande av energirenoveringar av befintliga byggnader.

LÅGANs styrgrupp har identifierat sex prioriterade utvecklingsområden för att uppnå dessa mål:

  1. Demonstration vid nyproduktion och renovering
  2. Utveckling av teknik, byggprocesser och metoder
  3. Renovering med energi i fokus
  4. Smart styrning och effektutjämning genom efterfrågeflexibilitet och lagring
  5. Energieffektiv byggarbetsplats
  6. Samhällsplanering med energianvändning i fokus

Styrgruppen i LÅGAN har en ny ordförande, Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier sedan oktober 2017.


skriv ut
epost
Share
skriv ut