Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2018-05-07

Ny webbutbildning om Boverkets byggregler

Boverkets PBL Kompetens har tagit fram en webbutbildning med introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör krav på byggnadsverk och regler för byggande. 

Många av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag kommer mer eller mindre ofta i kontakt med plan- och byggfrågor i sina projekt. Det kan gälla tidiga planskeden fram till olika lovfrågor och sedan under produktionen fram till den tidpunkt byggnadsnämnden ska ge ett slutbesked så byggnadsverket får tas i bruk; vilket får ske först när byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, startbesked, kontrollplan eller kompletterande villkor i särskilda beslut är uppfyllda.

Oavsett om du arbetar som till exempel byggnadsinspektör, på byggföretag, som konsult eller leverantör av byggmaterial behöver du känna till byggreglerna och deras tillämpning. Utbildningen tar cirka 25 minuter och du hittar den på PBL Akademin.

Registrera dig på PBL Akademin och gå utbildningen på Boverkets webbplats

Har du några fler frågor, kontakta någon av juristerna på BI Affärsavtal, tel 08-698 58 00.

skriv ut
epost
Share
skriv ut