Ny rapport om byggandets klimatpåverkan
Foto: Petra Bindel
Energi & Miljö 2016-06-16

Ny rapport om byggandets klimatpåverkan

I rapporten ”Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä” redovisas en livscykelanalys av ett åttavånings flerbostadshus med stomme av korslimmat trä (KL-trä) i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. Huset färdigställdes av Folkhem 2013.

Studien visar att byggprocessen, inklusive materialproduktion, byggtransporter och byggproduktion, står för nästan 40 procent av den studerade träbyggnadens totala klimatpåverkan över en analysperiod på 50 år. Det är alltså viktigt att beakta byggprocessens klimatpåverkan också vid trähusbyggande.

- Rapporten är en del i vårt arbete med att sprida kunskap om klimatpåverkan från byggandet. Vi hoppas att den ska hjälpa byggföretagen att prioritera rätt åtgärder för att minska klimatpåverkan i alla led i byggprocessen, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

Rapporten kommer att presenteras vid ett seminarium i Almedalen den 5 juli. För mer information, se Almedalskalendariet

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Maria Brogren, energi- och miljöchef