Energi & Miljö 2018-06-14

Ny rapport: Ett hållbart bostadsbestånd

Byggentreprenörerna har ett viktigt ansvar vid omställningen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. För att kunna ta det ansvaret krävs kunskaper inom ett brett spektrum av områden samtidigt som helhetssynen och möjligheter till praktiskt och ekonomiskt sunt genomförande måste styra.

Rapporten sammanfattar kort Sveriges Byggindustriers ståndpunkter avseende miljö- och energifrågor och har sammanställts av Birgitta Govén, energiexpert, och Marianne Hedberg, miljöexpert.

Ladda ner rapporten

omslag_hallbart.jpg

skriv ut
epost
Share
skriv ut