Forskning & Utveckling 2017-05-09

Ny rapport: Bygga för ett framtida ändrat klimat – fokus fuktsäkerhet

Det blir alltmer uppmärksammat i bygg- och samhällsbyggnadssektorn att de klimatförändringar som är att vänta kommer att påverka våra byggnader, infrastrukturer och samhällsviktiga funktioner. Sektorn måste redan nu planera och bygga för ett framtida ändrat klimat för att förhindra att skador uppstår. 

I denna rapport samlas och ges exempel på praktiskt tillämpbar kunskap till byggsektorn för att öka byggnaders framtida fuktsäkerhet i samband med nyproduktion av byggnader, men även i samband med ombyggnad av befintlig bebyggelse. Eventuella luckor identifieras där åtgärder eller kunskap saknas. 

Läs mer och beställ

skriv ut
epost
Share
skriv ut