Energi & Miljö 2018-05-08

Ny rapport: Anläggningsmassor och klimatpåverkan

Vid i stort sett allt byggande uppstår behov av att hantera schaktmassor. Dessa massor kan vara av olika kvalitet beroende dels på tidigare aktiviteter på platsen, dels på naturliga förutsättningar. 

Vi talar om allt från rena massor till kraftigt förorenade och fortsatt hantering är helt beroende av denna klassificering.

Sveriges Byggindustrier har fått signaler från medlemsföretagen om att samarbetet vad gäller masshantering har brister och att detta bedöms orsaka både ekonomiska och miljömässiga problem i form av ökat transportbehov och fördröjningar. Speciellt ifrågasätts detta vid hantering av lätt förorenade massor.

Denna rapport sammanställdes under juni-augusti 2017 av Patrick Ardhe och är ett försök att uppskatta storleksordningen av de upplevda merkostnaderna. De presenterade resultaten ska inte betraktas som sanningar utan syftar till att ge en uppfattning om storleksordningar.

Sveriges Byggindustrier vill med denna rapport bidra till diskussionen om möjligheter att minska klimatpåverkan från byggsektorns transporter och ser fram emot vidare diskussion om möjlighet till förändring.

Ladda ner rapporten här

skriv ut
epost
Share
skriv ut

massor.png