Povel verksamhetsledning 2017-10-31

Ny OPK som gäller från 180101

På Povels Kontrollnämnds senaste möte, och efter en ordentlig remisstid, togs beslutet att uppdatera kravdokumentet som ligger till grund för Poveldiplomeringarna, den så kallade OPK:n (Obligatorisk Povel Kontroll). Den nya OPK:n gäller från 180101 och på berör alla företag som ansöker om diplomering från november och framåt.

skriv ut
epost
Share
skriv ut