Ny konkurrensskadelag ger ökade möjligheter att få skadestånd
Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2016-12-27

Ny konkurrensskadelag ger ökade möjligheter att få skadestånd

Den 27 december träder en ny konkurrensskadelag i kraft. Syftet med den nya lagen, som grundar sig på ett EU-direktiv, är att underlätta för alla som lidit skada, till exempel på grund av en kartell eller missbruk av dominerande ställning, att få skadestånd. Det gäller både företag och konsumenter. 

Det handlar om att få full ersättning för den skada man har lidit. Utöver konkurrensskadeavgift/böter finns det alltså en risk att få betala stora skadeståndsbelopp. EU-direktivet och den nya svenska konkurrensskadelagen begränsar sig till den faktiska skadan, men ger även utrymme för ersättning för utebliven vinst. Lagöverträdelser utreds av Konkurrensverket som också kan driva domstolsprocesser mot företagen om konkurrensskadeavgift/böter.

Den nya lagen innebär att de skadelidande ska kunna grunda ersättningskrav direkt baserat på ett beslut av Konkurrensverket eller en dom från domstol, utan att allt ska behöva tas upp på nytt. För att underlätta för skadelidande kan Konkurrensverket också efter begäran från domstol i vissa fall hjälpa till med beräkningen av ersättningsbeloppen.

För den intresserade finns lagtexten i sin helhet på Regeringskansliets rättsdatabaser 

skriv ut
epost
Share
skriv ut