Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Bostadsbyggandet mot nya höjder
Foto: Henry Cohen
Konjunktur & Prognos 2016-06-08

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Bostadsbyggandet mot nya höjder

Bygginvesteringarna har gått starkt tack vare hushållen som drivit på tillväxten i svensk ekonomi. Produktionen av nya bostäder fortsätter att vara den främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar både 2016 och 2017. Investeringsuppgången dämpas dock nästa år när hushållens efterfrågan mattas av. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. 

Utvecklingen i världsekonomin går fortsatt knackigt, men i Sverige råder just nu högkonjunktur på hemmamarknaden. Det är hushållen som är motorn för utvecklingen den närmaste framtiden och det är även de som fortsätter att lyfta bostadsbyggandet mot forna tiders höjder.

– Bostadsbyggandet går fortfarande fantastiskt bra, men vi kan inte se att det lyfter ytterligare framöver. Både skattehöjningar och politiskt beslutade kreditrestriktioner kommer att påverka efterfrågan på ägda bostäder negativt. I flertalet andra delsektorer ser det fortsatt ljust ut, däremot dämpas byggkonjunkturen nästa år av att byggandet inom både industrin och energisektorn minskar, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Investeringsuppgången ger en tydlig ökning av byggsysselsättningen och arbetslösheten bland Byggnads medlemmar är nu den lägsta under hela 2000-talet. I dagsläget är också bristen på arbetskraft det främsta hindret för ökad byggproduktion.

– Vi ser att det finns ett stort behov av att utbilda fler personer till byggyrkena och samtidigt anstränga oss för att utgöra en attraktiv arbetsmarknad för kompetens från andra länder, avslutar Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring

bkk2-2016.PNG

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Johan Deremar, nationalekonom