Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2016-03-24

Ny forskningsrapport om BIM och juridik

BIM Alliance har tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, Installatörsföretagen, Svenska Teknik&Designföretagen och med stöd av SBUF tagit fram en forskningsrapport (projekt nr 13133 ”BIM och juridiken”) på temat ”BIM – påverkan på affär och avtal”. 

Projektet har haft som syfte att publicera en förstudierapport kring behoven av insatser och aktiviteter de närmaste åren för att kunna hantera affärs- och avtalsrelaterade frågor vid arbete med objektsbaserad modellinformation i samhällsbyggnadssektorns processer.

Rapporten utgör ett underlag för vidare samtal mellan branschens aktörer om lämpliga aktiviteter och åtgärder, samt avses kunna användas som inspel till BKK (Byggandet Kontraktskommitté) inför den nyligen startade revideringen av AB 04 och ABT 06 samt andra branschgemensamma standardavtal och regelverk. Från Sveriges Byggindustrier har chefsjuristen Olof Johnson medverkat i arbetet. 

Läs mer och hämta rapporten här

Den 29 april arrangerar BIM Alliance ett informationsseminarium om rapporten.

Anmäl dig här

skriv ut
epost
Share
skriv ut