Ny kostnadsfri arbetsmiljöutbildning: Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete
Foto: Mikael Ullén, trafikverket
Skola & Byggutbildning 2016-08-26

Ny arbetsmiljöutbildning: Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete

Under kursen tydliggörs ansvars- och uppgiftsfördelning samt kompetenskrav för olika roller så att både den enskilda ledaren och företaget känner trygghet i hur uppgifterna organiseras och utförs

Genom att varva föreläsningar med grupparbeten, diskussioner och praktiska exempel kopplas kursinnehållet till konkreta frågeställningar och områden som deltagarna möter i sin vardag.

Olika former av vidareutbildning

Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier erbjuder två olika vidareutbildningar inom området arbetsmiljö som riktar sig till dem som redan har den grundläggande utbildningen.

Missa inte! AFA ger ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning

Nu kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning från AFA Försäkring för att utbilda chefer och skyddsombud i arbetsmiljö. Det har arbetsmarknadens parter kommit överens om. Entreprenörsskolan, som erbjuder ett stort antal branschanpassade arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud, är godkänd utbildningsgivare hos AFA. Stöd till chefers kursavgifter kan betalas ut såväl för grundutbildning som för vidareutbildning inom arbetsmiljö.

skriv ut
epost
Share
skriv ut