En sund byggbransch 2017-04-05

Nu är kompetensdatabasen igång

ID06 Kompetensdatabas är nu en realitet. Utbildningsföretag och företag med registreringsbehörighet har sedan november 2016 kunnat registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. 

Fr.o.m. andra kvartalet 2017 blir det successivt möjligt att se utbildningsbevis och behörighet ute på arbetsplatserna via ID06-systemet. 

Läs mer om ID06 Kompetensdatabas på www.id06.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER