FoU-Nord

FoU-Nord är det regionala utskottet för frågor om forskning och utveckling inom Sveriges Byggindustrier (BI) Norra Norrland.

Ledamöter:

Adjungerad:

  • Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst, 031-708 41 04

Det krävs ett ständigt inflöde av idéer så att processen inte stannar av. FoU-Nord samverkar med universitet och högskolor m.fl. samt branschens eget utvecklingsorgan SBUF, som BI:s medlemsföretag är med och finansierar.

Aktivera dig och ditt företag i frågor hur vi kan utveckla företaget, produktionen och branschen.

Styrgrupp

FoU Norra Norrland - infoblad (pdf)

skriv ut