Sveriges Byggindustrier 
Norra Norrland

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Norra Norrland. Vi verkar genom två byggföreningar med kontor i Luleå och Umeå. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och i övriga regioner.

REGIONALA KONTAKTER

Regionchef region Norra Norrland
Umeå
Lokal chef Västerbotten, arbetsmiljörådgivare
Umeå
Lokal chef region Norrbotten
Luleå
Företagsrådgivare arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning
Umeå
Företagsrådgivare arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning
Luleå
Företagsrådgivare
Luleå