Regioner och kontor - BI Norra Norrland - ctl00_cph1_imgMain

BI Norra Norrland

Verksamhetsområdet för BI Norra Norrland utgörs av Norrbottens och Västerbottens län. Sju medarbetare på två kontor står för medlemsservicen i regionen. Vid behov utnyttjas även resurser vid det gemensamma kansliet och i övriga regioner. 

Ditt inflytande som medlem utövar du i den lokala byggföreningen.


Vad vet du om NPF? Se klipp från vårt frukostseminarium.

En bra arbetsledare vet hur olika individer i gruppen fungerar och när gruppen presterar som bäst. Personer med inlärningsproblem m.m. söker sig till praktiska yrken, och byggsektorn är inget undantag. Detta kan ibland medföra missförstånd och problem som kan innebära risker, men även stora möjligheter.
Lyssna på Lasse Andersson, föreläsare och coach inom området neuropsykiatriska funktionshinder med fokus på ADHD och Aspergers syndrom. 
Se klippet på YouTube

Kontor och medarbetare BI Norra Norrland

Regionchef
Johan Hallberg

BI Luleå
Fredrik Kristiansson
Susanne Friberg
Thomas Nygård
Lars Rutberg

BI Umeå
Johan Hallberg
Carola Nilsson
Staffan Båtsman
Christer Johansson - Arbetsmiljörådgivare

Byggföreningar inom BI Norra Norrland

skriv ut

NYHETSBREV

vinjett_medlinfonord.png


  Norrbottens Byggmästareförening

UTSKOTT I BI NORRA NORRLAND

FoU Norra Norrland 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER