Sveriges Byggindustrier 
Norra Norrland

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Norra Norrland. Vi verkar genom två byggföreningar med kontor i Luleå och Umeå. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och i övriga regioner. 

Vi söker löne- och avtalskoordinator, förhandlare och rådgivare till Sveriges Byggindustrier i Norrland - läs mer här

REGIONALA KONTAKTER

Regionchef BI Norra Norrland
Umeå
Lokal chef BI Umeå, Västerbotten
Umeå
Lokalchef Luleå och ansvarig för Norrbottens byggförening
Luleå
Företagsrådgivare Arbetsgivarfrågor och Kompetensförsörjning
Umeå
Företagsrådgivare Medlemsservice Nationell rådgivning för arbetsgivarfrågor
Luleå
Företagsrådgivare Arbetsgivarfrågor och Kompetensförsörjning
Luleå
Företagsrådgivare Medlemsservice
Luleå