Webbutbildning ska minska arbetsolyckorna
En säker arbetsplats - webbutbildning

Webbutbildning ska minska arbetsolyckorna

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med medlemsföretag, syskonorganisationer och fackförbund inom bygg- och installationssektorn tagit fram den interaktiva webbutbildningen En säker arbetsplats. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på våra byggarbetsplatser. Sveriges Byggindustrier har sedan tidigare antagit en nollvision för olyckor - webbutbildningen är ytterligare ett steg på vägen. Utbildningen finns både på svenska och engelska.

Under ca en timme får vi följa personerna som arbetar på byggarbetsplatsen och vara med när de ställs inför olika vardagliga men riskfyllda situationer. Som åskådare och kursdeltagare sätts vår egen kunskap och insikt på prov. Under utbildningens gång blir vi vittnen till hur arbetssättet och insikten förändras och gör att personerna i filmen blir mer medvetna om både risker och attityder.

Just attityden löper som en röd tråd genom hela utbildningen, som är uppbyggd kring tre huvuddelar; att upptäcka risker, att trivas på jobbet och att arbeta rätt.

Den som har gått igenom hela utbildningen kan som sista moment genomföra ett test och även få ett intyg.

Webbutbildningen kan med fördel även användas i skolan för att redan där lägga grunden till en förbättrad säkerhetskultur.

Svensk webbutbildning: www.ensakerarbetsplats.se
Engelsk webbutbildning: www.asafeconstructionsite.se 
 

Se trailern


KONTAKT

Berndt Jonsson, projektledare En säker arbetsplats
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER