Referensmätningar kvartsdamm

SBUF-projekt:
Referensmätning för kvarts vid ROT-arbeten inom byggindustrin 

Pågår: 2017-04-01 – 2018-05-31

Sammanfattning: Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då kvartshaltigt damm bildas. Att exponeras för kvarts innebär flera allvarliga hälsorisker som att utveckla silikos, cancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom men också hjärt- och kärlsjukdomar samt reumatiska sjukdomar. Byggnadsarbetare är en yrkeskategori som löper stor risk att exponeras för kvarts. Läs mer om projektet här

skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER