Byggbranschens säkerhetspark

Byggbranschens säkerhetspark

Sveriges Byggindustrier bygger nu – för första gången i Sverige – en nationell bransch­gemensam säkerhetspark för en bred grupp användare; yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, studenter, arbets­ledare, platschefer, beställare, projektörer etc inom hela byggsektorn. 

I samverkan med våra sam­arbetspartners vill vi utveckla koncept och metoder för fördjupad träning och demonstrations­utveckling inom arbetsmiljö hälsa och säkerhet.

Säkerhetsparken ska placeras i närheten av Arlanda flygplats och beräknas vara klar för viss testverksamhet och invigning hösten 2019. I samverkan med andra organisationer och företag i branschen hoppas vi kunna erbjuda en träningspark med stor bredd och hög kompetens.

Vill din organisation vara med och bidra? Ni kan delta på många sätt; idéer, knowhow, utrustning, maskiner, önskemål, tid, finansiellt stöd, drift, förvaltning...

Säkerhetsparken ska bidra till tryggare och säkrare arbetsplatser med noll olyckor

I Säkerhetsparken bygger vi upp tränings- och demonstrationsmiljöer där befintliga och/eller nya och säkrare arbetssätt, metoder, produkter och utrustning ska kunna demonstreras, tränas, utvecklas och utvärderas. 

Ny vetenskap ska presenteras i form av träningskoncept och öka förståelsen för beslutspsykologins påverkan i de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Träning i Säkerhetsparken ska ge en fördjupad förståelse för vilka attityder och beteenden som krävs för att skapa en säkerhetskultur med färre antal olyckor och tillbud.

Välkommen till Byggbranschens Säkerhetspark!

skriv ut

Kontaktperson för intresserade samarbetspartners är 
Berndt Jonsson, regionchef BI Södra Norrland tillika projektledare för fokusområdet En säker arbetsplats
epost, mobilnr 0706-29 01 93.