Arbetsmiljökonferensen 2019

Nationell arbetsmiljökonferens den 25 september 2019 - Att minska olyckor i byggbranschen genom att belysa problematiken och hitta lösningar!

Tema: Säkerhetskultur (pdf)

Sammanställning från workshop 2019 (pdf)

Ulrika Dolietis, VD för samverkansorganet Håll Nollan, berättar om Håll Nollans arbete för noll olyckor i byggbranschen.
Håll nollans presentation (pdf)

Nadia Lindqvist och Malin Sävinger från Akademiska Hus berättar om hur man som beställare kan skapa de bästa förutsättningarna för en säker arbetsplats.
Akademiska Hus presentation (pdf)

Johan Gustafsson från Wästbygg Gruppen AB och Kajsa Lindström från Beteendelabbet berättar om hur man som entreprenör kan skapa en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen och påverka säkerhetsbeteendet.
Wästbyggs och Beteendelabbets presentation (pdf)

Hans Hedberg, projektledare för Byggbranschens säkerhetspark berättar om säkerhetsparken och hur det går att öva säkerhet.
Byggbranschens säkerhetsparks presentation (pdf)

skriv ut