standdown2017.png

Rapportering av olyckor och tillbud - årets tema på Stand down 2017

omslag_rapportblock_2014_002.png

Trafikverket skriver på sin hemsida: ”Vi arbetar tillsammans med branschen för att förbättra rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Rapportering är en förutsättning för att det förebyggande arbetet ska fungera.” Och så är det – utan rapportering försvåras utredningarna och det blir svårare att åtgärda säkerhetsriskerna. Sveriges Byggindustrier har tagit fram rapportformulär att ladda ner och block att beställa. Läs mer här 

Läs mer om årets Stand down den 6 oktober här

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER