En säker arbetsplats

En säker arbetsplats

Sveriges Byggindustrier vill med fokusområdet En säker arbetsplats markera att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi vill arbeta för en nollvision vad gäller olyckorna. Genom En säker arbetsplats vill Sveriges Byggindustrier höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, så att olyckor förebyggs och förhindras.

Arbetet med En säker arbetsplats handlar om att

  • öka kunskaperna och kompetensen vad gäller säkerhetsfrågorna, 
  • förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare  samt 
  • få säkerhetsfrågorna brett förankrade i hela byggbranschen. 

För att skapa säkra arbetsplatser krävs att alla på en arbetsplats bidrar i säkerhetsarbetet och

  • Tänker på sitt eget arbetsmiljöansvar och tar det på allvar; tänker på att genom att skydda sig själv skyddar man också andra
  • Följer ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen och använder angivna skyddsanordningar samt föreskriven skyddsutrustning
  • Inte tar några genvägar i arbetet som riskerar säkerheten
  • Uppmärksammar arbetsledningen eller skyddsombud på brister på arbetsplatsen så att bristerna kan rättas till så fort det går
  • Uppmanar andra kollegor på arbetsplatsen att arbeta säkert, samt
  • Uppmuntrar och uppskattar skyddsombudens skyddsarbete på arbetsplatsen

Arbetet med En säker arbetsplats kommer även att bedrivas i samverkan med branschens fackliga organisationer och då med en stor förhoppning om att parterna ska kunna skapa en samsyn på säkerhetsfrågorna och därmed tillsammans ge frågorna högsta prioritet.

Läs mer om det partsgemensamma arbetet >

Att öva för en säkrare arbetsplats

Ett sätt att skapa beredskap är att genom verklighetstrogna övningar öka medvetenheten och kunskapen om att olyckor faktiskt kan ske på den egna arbetsplatsen. I ett nyligen avslutat pilotprojekt har säkerhetsföretaget Onsitus tillsammans med Sveriges Byggindustrier och tre byggföretag, med stöd av SBUF, utvecklat ett koncept för att öva inför det oväntade.Projektet har hittills resulterat i två filmer från SBUF: 

SBUF informerar om Nödlägesövning VNB Byggproduktion

SBUF informerar om Nödlägesövning OF Bygg

Nyheter
2017-02-28

IA - för en säkrare och effektivare arbetsplats

AFA:s IA-SYSTEM gör det möjligt för företag i samma bransch att dela information om olyckor och andra arbetsmiljöhändelser och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Varje medlemsbransch har ett eget delsystem, bygg- och anläggningsbranschens heter BIA. 

Läs mer
2017-01-20

Förbered dig på Säkerhetsdagen redan nu

Den 28 april är det åter dags för Byggbranschens Säkerhetsdag. Förbered din egen säkerhetsdag i god tid, dels med hjälp av vårt nya dialogunderlag med viktiga frågeställningar, dels med goda exempel och idéer från några av våra medlemsföretag. Det behöver inte vara så krångligt. Årets säkerhetstema är Risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete. 

Läs mer
2017-01-18

Aldrig acceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser

Idag, den 18 januari, sände Uppdrag Granskning ett inslag om en arbetsplatsolycka 2011 som tyvärr resulterade i en dödlig utgång. Sveriges Byggindustrier beklagar att en medarbetare fått sätta livet till i sitt arbete.

Läs mer
Nyhetsarkiv