hearing.jpg
Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna och Ola Månsson, vd, Sveriges Byggindustrier
FOTO: Gisela Högberg
Arbetsmiljö & Hälsa 2015-01-19

Nolltolerans mot dödsolyckor

Vid Byggnads och IF Metalls hearing kring nolltolerans mot olyckor i byggbranschen betonade Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, och Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI), vikten av att arbetsgivarna genom ett tydligt ledarskap tar sitt ansvar och säkerställer en god arbetsmiljö. Ola Månsson sa vidare att säkerhetsarbetet i mångt och mycket handlar om attityder som måste förändras och berättade i sammanhanget att BI just lanserat en webbutbildning som bl.a. bygger på just attityder. 

- Nästa stora steg är att få våra kunder att ställa tydliga krav som följs upp, fortsatte Ola Månsson.

Byggnads ordförande Johan Lindholm nickade instämmande när Ola Månsson framhöll betydelsen av bl.a. ID06 och den kommande lagen om personalliggare som ett betydelsefullt verktyg i arbetet för säkra arbetsplatser och en sund konkurrens.

För tredje året i rad genomförde Byggnads i samarbete med IF Metall en manifestation för nolltolerans mot dödsolyckor. Inför den gemensamma hearingen i IF Metalls lokaler på Olof Palmes gata i Stockholm hade de båda facken signalerat att de mot bakgrunden att dödsolyckorna ökade 2014 vill se ändrade lagar.

– Jämför med andra yrkesgrupper, exempelvis journalister, sade Johan Lindholm. Hade vi haft liknande antal dödsfall i jobbet för deras del som för byggnadsarbetare hade vi fått både en kriskommission och en snabb utryckning av statsministern.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe ser med djup oro på det faktum att olyckorna på arbetsplatserna har ökat och därmed dödsfallen.

– Mycket görs bra i dag. Men det räcker inte Arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut 2015 än vid den tidpunkten då lagstiftningen kom till, betonar Anders Ferbe.

– Det är därför vi nu fokuserar på nolltolerans mot dödsfall i jobbet, hårdare straff för dem som bryter mot arbetsmiljölagstiftningen och en förnyelse och uppdatering av lagstiftningen, sa han.

Han ser det som skamligt att den svåra olyckan hos Norkalk i Luleå för tre år sedan ännu inte lett till åtal och inte är färdigutredd.Mattias av Malmborg på LO-TCO Rättsskydd ger Anders Ferbe rätt i detta.  Han beskrev inför hearingen hur LO-TCO Rättsskydd får gripa in på flera nivåer i utredningarna efter svåra arbetsolyckor. Han noterar problem i flera led när dödsolyckor utreds av rättsväsendet.

– Polisen ser ofta den drabbade arbetsplatsen som en olycksplats, inte som en möjlig brottsplats där någon brutit mot arbetsmiljöbestämmelserna och därmed orsakat ett dödsfall eller svår olycka, menar han.

Han ser samma brist hos många åklagare, vilket gör att de inte leder förundersökningen på rätt sätt. Där börjar det dock hända saker till det bättre, understryker Mattias av Malmborg och pekar på hur Stockholmspolisen inrättat en särskild polisenhet motsvarande åklagarens i utredningar av arbetsplatsolyckor. Han hoppas att modellen får spridning i övriga landet.

Staffan Åkerlund, Tidningen Byggindustrin

Mer information

SVT: "Det handlar om liv och död"

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer