Nu testar Wästbygg Thalers metod ”nudging” för att påverka beteenden på sina byggarbetsplatser.
Nudging hos Wästbygg
Foto: John-Daniel Isacsson
Medlemsporträtt 2018-01-03

Nobelprisinspirerat förbättringsarbete hos Wästbygg

Nobelpriset i ekonomi 2017 gick till Richard H. Thaler för hans bidrag till beteendeekonomi. Nu testar Wästbygg hans metod nudging för att påverka beteenden på sina byggarbetsplatser.

Begreppet nudging innebär små knuffar åt rätt håll för att uppnå ett önskvärt beteende och bryta gamla mönster. I Wästbyggs fall handlar det om att uppmuntra beteenden som ökar sorteringen av byggavfall och tillbudsrapporteringen på företagets byggarbetsplatser. 

– Vi tror att nudging kan vara en bra metod för att belysa viktiga frågor på ett nytt sätt. Vi börjar med två arbetsplatser och om försöket blir lyckat kan vi skala upp metoden, säger Kristin Lundmark som är hållbarhetsansvarig på Wästbygg.

Tre kriterier för vad som kännetecknar en nudge:
– Det får inte vara ett förbud eller ta bort individens fria val.
– Det får inte vara något ekonomiskt incitament.
– Man fokuserar på beteende och inte attityder.

I det här projektet samarbetar Wästbygg med Beteendelabbet:
– De gjorde en förstudie under hösten och kommer att hjälpa oss med utformningen av själva nudgen samt utvärdering av resultatet. Det ska bli spännande att komma igång och se vilken effekt det får ute i produktionen, berättar Kristin Lundmark.

Hur föddes den här idén?
– Vi har inspirerats av andra branscher, till exempel hotell och restaurang där nudging används för att minska matsvinnet. Vi har tidigare testat metoden i några av våra bostadsutvecklingsprojekt för att uppmuntra beteenden som stärker känslan av trygghet och gemenskap hos de boende. Bland annat satte vi upp skyltar med olika sociala och ekologiska uppmaningar såsom ”säg hej till grannen” eller ”ta trappan i stället för hissen”.

Som hållbarhetsansvarig, vilken framtidsfråga anser du är viktigast för byggbranschen?
– På ett övergripande plan handlar det om hur vi kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling, till exempel genom att ställa om till en fossilfri produktion. Något som jag saknar i dag är kompletta livscykelanalyser för byggmaterial. Här hade jag gärna sett ett branschgemensamt initiativ där vi delar kunskaper och erfarenheter för att snabba på utvecklingen.

Nobelpriset i ekonomi heter egentligen "Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne".

___________________
Wästbygg
Grundades: 1981
Verksamhet: utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar
Ort: kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg
Anställda: 260 personer
Omsättning: 3 miljarder kronor
Hemsida: https://wastbygg.se/

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Kristin-Lundmark.png

Kristin Lundmark,
hållbarhetsansvarig Wästbygg.
Foto: Anna Sigge