Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2015-01-29

Näringslivsprojekt ska lyfta offentlig upphandling

Sveriges Byggindustrier medverkar i ett gemensamt projekt inom Svenskt Näringsliv med målet att visa hur näringslivet kan bidra till fler goda affärer hos offentliga upphandlare och en bättre fungerande offentlig sektor.

Offentlig upphandling i Sverige omsätter mellan 500 och 800 miljarder kronor per år. Under de senaste åren har det blivit ett alltmer ökat fokus på hur de här pengarna används och vad kommuner och landsting med flera faktiskt får för sina skattemedel. Tyvärr har dock detta ökade intresse alltför ofta fokuserat på problem snarare än möjligheter.

För att vända debatten och i stället visa hur det privata näringslivet kan hjälpa det offentliga och att offentlig upphandling kan ge vinster både för näringsliv och skattebetalare, har Svenskt Näringsliv inlett sitt tvååriga projekt ”Bättre offentliga marknader”. Projektets arbete kommer till stor del att handla om dialog och möten för att med hjälp av goda exempel visa på hur det privata näringslivet kan bidra till lägre kostnader, bättre kvalitet och effektivare produktion med fokus på innovation i offentlig verksamhet.

Projektet kommer att ledas av Ellen Hausel Heldahl, med mångårig erfarenhet av offentlig upphandling.

Läs mer hos Svenskt Näringsliv

skriv ut
epost
Share
skriv ut