Lars Björkeström, arbetsmiljörådgivare
Lars Björkeström, arbetsmiljörådgivare
Foto: Carina Falk
Säkerhet 2015-04-29

När det gäller säkerheten får man inte alltid en andra chans

Under Reflektionsdagen den 28 april anordnades aktiviteter över hela landet inom ramen för Sveriges Byggindustriers fokusområde En säker arbetsplats. Bi Väst arrangerade bl.a. ett seminarium på Stadsbiblioteket I Göteborg 

Temat för reflektionsdagen var i år attityder och beteende för en god säkerhetskultur genom förebyggande arbete och att vi alla under dagen reflekterade över hur vi på vår arbetsplats kan undvika olyckor. 

BI Västs seminarium samlade 80-tal inbjudna som hade slutit upp för att inspireras, lära av varandras erfarenheter och diskutera hur vi gemensamt kan förbättra säkerhetsarbetet i hela sektorn.

Seminariet inleddes med att undertecknad hälsade välkommen och därefter gav oss Per Friberg från WSP, Ulrika Dolietis från Skanska, Uno Hallgren från Maskinentreprenörerna, Lars Björkeström från BI, Bo Olsson från Byggcheferna samt Mikael Holmkvist från Byggnads sina erfarenheter, synpunkter och exempel från respektive organisation om hur säkerhetsarbetet kan bli än bättre. Moderator för dagen var Jonas Karlsson, vd för Byggnads AB Tornstaden. Efter kaffet följde en livlig och mycket aktiv frågestund och diskussion mellan de ovan nämnda och gästerna i publiken.

Sammanfattningsvis framkom bl.a. att:

  • Beställarnas ansvar som Bas-U är stort men kunskapsbristen är påtaglig
  • Beställarnas krav och uppföljning av kraven samt dialogen med leverantörerna är viktig
  • Samverkan och respekt för varandras roller och ansvar i de olika skeendena är nödvändig
  • Tjänstemännens problem bottnar i psykosociala faktorer
  • Glöm inte bort att göra riskbedömningar för tjänstemännen
  • Glöm inte bort att ta med tjänstemännen vid skyddsronder (mjuka frågor)
  • Uthållighet, långsiktighet och ledningens stöd är framgångsfaktorer
  • Tillbudsrapportering – en kulturförändring måste till, oerhört viktigt
  • Utbildning i hur man gör i praktiken kan förbättras i utbildningen av projektörer
  • En god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser får inte vara ett konkurrensmedel

Lars Björkeström ställde en öppen fråga om platschefen verkligen ska ha rollen som Bas-U och om det i så fall inte riskerar att bli en intressekonflikt mellan tid och säkerhet?

Ulrika Dolietis påminde oss alla om att när det gäller säkerheten på arbetsplatserna så får man inte alltid en andra chans. Våra arbetsplatser måste alltid vara säkra och trygga. 

Andreas Brendinger, regionchef BI Väst

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Andreas Brendinger, regionchef BI Väst