MentorBygg - för fler kvinnliga ledare i byggindustrin

Som ett led i arbetet för en attraktiv byggbransch driver Sveriges Byggindustrier ett nationellt mentorskapsprogram för kvinnor i medlemsföretagen – MentorBygg. Syftet med programmet är att bidra till medlemsföretagens och byggbranschens framtida chefsförsörjning och konkurrenskraft genom att ta tillvara och utveckla kvinnor som en viktig rekryteringsbas. 

Byggbranschen måste kunna attrahera de bästa förmågorna, oavsett om de är kvinnor eller män. I dag finns det för få kvinnor, och det har branschen inte råd med. Därför startade vi MentorBygg.

Målet är att öka andelen kvinnliga chefer i medlemsföretagen och i branschen. 


Nyheter
2015-09-24

Så här gick det för deltagarna i MentorBygg

Deltagarna i Mentorbygg hade sin avslutning den 26/8. I slutrapporten finns bland annat de deltagande företagens måluppföljning redovisad. Det går också att läsa kort om adepternas olika projektarbeten.

Läs mer
2015-09-01

Kvinnor ställer krav för att stanna på bygget

Missnöje med arbetstider, dålig uppbackning från chefen och otydliga karriärvägar har gjort att ett antal kvinnor övergett jobb ute i produktionen. Det visar en enkätstudie gjord av deltagarna i Mentorbygg, som tidningen Byggindustrin rapporterar om.

Läs mer
2015-08-27

Lyckad avslutning på Mentorbygg

I går var det avslutning av den här omgången av Mentorbygg. Adepter, mentorer, vd:ar, HR-chefer och kommunikatörer samlades under en dag i Näringslivets hus i Stockholm för att summera året som har gått och prata om vad vi behöver göra framåt för att nå en mer jämställd byggbransch. Dagen innehöll både inspirationspass, presentationer och diskussion.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

MentroBygg_Sigill_BLUE.png


satryck.png

Röster från MentorBygg
- läs intervjuskriften här


Carin Stoeckmann, vd Byggmästarn i Skåne:

- Alla program, nätverk och utbildningsinsatser av det här slaget bidrar till att vi tar ett steg till framåt. Men den viktigaste faktorn är att företagen arbetar aktivt internt med frågan och tar eget ansvar för utvecklingen.