MentorBygg - för fler kvinnliga ledare i byggindustrin

Som ett led i arbetet för en attraktiv byggbransch driver Sveriges Byggindustrier ett nationellt mentorskapsprogram för kvinnor i medlemsföretagen – MentorBygg. Syftet med programmet är att bidra till medlemsföretagens och byggbranschens framtida chefsförsörjning och konkurrenskraft genom att ta tillvara och utveckla kvinnor som en viktig rekryteringsbas. 

Byggbranschen måste kunna attrahera de bästa förmågorna, oavsett om de är kvinnor eller män. I dag finns det för få kvinnor, och det har branschen inte råd med. Därför startade vi MentorBygg.

Målet är att öka andelen kvinnliga chefer i medlemsföretagen och i branschen. 


skriv ut

MentroBygg_Sigill_BLUE.png


satryck.png

Röster från MentorBygg
- läs intervjuskriften här


Carin Stoeckmann, vd Byggmästarn i Skåne:

- Alla program, nätverk och utbildningsinsatser av det här slaget bidrar till att vi tar ett steg till framåt. Men den viktigaste faktorn är att företagen arbetar aktivt internt med frågan och tar eget ansvar för utvecklingen.