Medlemsavgifter

Sveriges Byggindustriers och Svenskt Näringslivs avgifter beräknas på företagets lönesumma. Inrapportering av löneunderlag sker vid två tillfällen under året:

  • Till Svenskt Näringsliv: Information om inrapportering av avgiftsunderlag kommer från Svenskt Näringsliv under januari månad varje år.
  • Till Sveriges Byggindustrier: Fördelning mellan byggföreningar och branschföreningar, okt - nov.

Uppgifterna används för att

  • beräkna medlemsavgiften,
  • fastställa koncernrabatt,
  • underlag för ersättning till branschföreningar,
  • fördela röstetal i byggförening.

Avgifter till Sveriges Byggindustrier

Med en total lönesumma alt koncernlönesumma som är mindre än 50 MSEK blir avgiften 0,55 procent av den totala koncernlönesumman. Om koncernlönesumman är större än 50 MSEK blir avgiften 0,50 procent av den totala koncernlönesumman.

Minsta årsavgift är 6.000 SEK (fr.o.m. 1 januari 2018). Den 1 januari 2018 infördes dessutom en inträdesavgift på 4.000 kr för nya medlemsföretag.

Vad innebär medlemskapet för företagets kostnader?

Få svar direkt med hjälp av vår avgiftssnurra.

Avgift till Svenskt Näringsliv

Avgiften för enskilda företag, och företag som ingår i koncerner med högst 250 anställda, uppgår till 0,081 procent av den totala lönesumman. För företag med fler än 250 anställda är avgiften till 0,063 procent av den totala lönesumman. Minimiavgift 450 kr.

Avgiftsunderlag

Medlemsföretagets totala lönesumma enligt Svenskt Näringslivs medlemsuppgift för verksamhet inom Sveriges Byggindustriers avtalsområden. Om ditt företag inte uteslutande sysslar med bygg- eller anläggningsverksamhet, ska du bara ange lönesumman för bygg- eller anläggningsverksamheten.

Koncern 

Medlemsföretag som ingår i koncern, vars sammanlagda lönesumma överstiger 6 MSEK, ska lämna uppgift om moderbolag – dotterbolag i enlighet med regler som fastställs av styrelsen.

skriv ut

BI_Medlemsforetag.jpg

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER