Bli medlem

3500 företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är i dag medlemmar i Sveriges Byggindustrier). Tillsammans driver vi ett flertal frågor som syftar till att föra utvecklingen framåt för byggsektorn och skapa ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Uppdrag och mål 

Sveriges Byggindustrier arbetar för en sund byggbransch genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet. Vi vill ha ordning och reda med hjälp av lagar och regler som gäller alla företag i branschen. 

Vi arbetar också för säkra arbetsplatser, där ingen ska behöva skada sig eller förolyckas, samt för moderna medarbetaravtal, som ger individen större inflytande över sin arbetssituation och personliga utveckling.

Verksamheten vilar på tre ben; Arbetsmarknad, Näringspolitik och Medlemsservice. 

Sveriges Byggindustrier verkar över hela Sverige genom ett nationellt kansli i Stockholm och  25 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. 

Ditt inflytande som medlem utövar du på lokal nivå på byggföreningsstämman. Den årliga förbundsstämman beslutar sedan om förbundets mål och prioriterade verksamheter. 

Sund konkurrens i en sund byggbransch

För att bli medlem i Sveriges Byggindustrier krävs att företaget följer de kriterier som har fastställts av förbundets styrelse. Samtliga medlemsföretag måste också från den 1 juni 2014 underteckna förbundets uppförandekod.

Företaget ska som medlem även anta Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler, som syftar till att organisationens medlemsföretag ska uppträda och handla på ett sådant sätt att byggbranschen utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. 

Medlemsförmåner

Sveriges Byggindustrier erbjuder ett stort antal medlemsförmåner. Några exempel är kostnadsfri rådgivning gällande arbetsmiljö och säkerhet samt vid tvister och förhandlingar, rabatterad utbildning, förmånliga inköpsavtal och billigare försäkringar. Läs mer om medlemskapets fördelar under medlemsförmåner.

Vill du veta mer om att vara medlem i Sveriges Byggindustrier?

Kontakta något av våra kontor, här ser du var vi finns. Eller kontakta Medlemsgruppen på tfn 08-698 58 50 eller via e-post.

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER