AVTAL 2016 2016-04-02

Medlemsföretag: Tvångsackord ger sämre arbetsmiljö

Det är viktigt att bilden kring ackordet nyanseras och att vi som företagare ges möjlighet att förklara varför vi anser att ackordet många gånger är hämmande och direkt dåligt för byggbranschen. Vi är inte emot ackord i sig, men vi är emot att det ska vara en tvingande löneform, skriver flera av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag i en debattartikel.

Tvångsackordet påverkar våra arbetsplatser negativt av flera skäl. En ackordslön handlar i grund och botten om att man får lön baserat på hur fort man arbetar.

Trycket på att jobba fort leder till att säkerheten på våra arbetsplatser kan bli lidande och i förlängningen leda till arbetsolyckor eller belastningsskador. Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar men detta försvåras när snabbhet ska premiera lönesättning i stället för kvalitet och hållbarhet.

Då Byggavtalets regler kring ackordslön är tvingande för oss som driver företag medför det slitningar på våra byggen.

Vi får inom företaget inte komma överens med våra egna medarbetare om vilken lönemodell som fungerar bäst. I stället ska det förhandlas med Byggnads ombudsmän inför varje byggstart och sedan stämmas av var tolfte vecka.

Detta medför en administrativ börda som kan skapa tvister, driver kostnader och motverkar samarbetet och sammanhållningen på byggarbetsplatsen. Ingen annan bransch förhandlar om medarbetarnas löner var tredje månad.

Ackordet befäster dessutom en kultur där det är främst fysiskt högpresterande som känner sig välkomna i arbetslaget. Detta går stick i stäv med vår ambition om ökad mångfald i vår traditionellt mansdominerande bransch och stänger dörren för dem som i dag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

En annan baksida är att vi har yrkesmän som skulle vilja ta ett större ansvar när det kommer till planering och inflytande, men som anger att ackordstvånget får dem att tveka.

I dagens konkurrens är det viktigt att kunna räkna på alla våra utgifter då våra företag har höga produktionskostnader. När vi inte får ha förutsägbara månadslöner för våra medarbetare har vi inte den möjligheten.

Vi, kollektivanslutna byggföretag, har svårt att konkurrera med byggföretag som saknar kollektivavtal. Därför är det viktigt att Byggavtalet blir konkurrenskraftigt så flera företag vill ansluta sig.

Vi anser att vi tillsammans med våra medarbetare bäst är lämpade att bestämma löneformen. Tillsammans med våra medarbetare skapar vi trivseln på våra företag, inte med tvingande regler om ackord.

Läs originalartikeln hos Sala Allehanda

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png