Medlemsföretag om sund konkurrens
Foto: Max Nykvist
Sund konkurrens 2017-05-12

Medlemsföretag om sund konkurrens

Tre frågor om sund konkurrens i byggbranschen  till Mikael Bennarp, affärsutvecklare på FEAB Isolerproffs AB.

mikael_bennarp.jpgHur upplever ni konkurrensen från oseriösa aktörer?

– Det finns fortfarande problem, men generellt tycker jag att det är mycket bättre ordning och reda idag än när jag började i byggbranschen 1985. ID06 var ett viktigt steg för att hålla oseriösa aktörer borta från arbetsplatserna. Personalliggaren är ytterligare ett steg i rätt riktning. Rotavdraget gjorde stor skillnad när det infördes. Det har skapat massor av vita arbetstillfällen och förfrågningar om svartarbete har nästan helt försvunnit. Dialogen mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads har förbättrats på senare år, vilket underlättar samarbete för en attraktiv och sund byggbransch.

Du är själv aktiv i branschföreningen Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, vad gör ni på det här området?

– Vi har en utbildning som heter Behörig lösull och jobbar för att den ska bli en etablerad kvalitetsstämpel i branschen. Utbildningen omfattar både en certifiering på företagsnivå samt en personlig behörighet för hantverkarna. Föreningen har växt med 50 procent på 5 år, delvis tack vare den här utbildningen. Det har blivit lättare att värva medlemmar eftersom det ställs högre krav på underentreprenörer idag.

Vilka åtgärder vill du se för att skapa mer ordning och reda i byggbranschen?

– Jag tycker att Sveriges Byggindustrier ska fokusera ännu mer på att göra medlemskapet attraktivt för små byggbolag. Då blir det fler som får tillgång till utbildning, kompetensutveckling och juridisk rådgivning. Arbetsmiljö och säkerhet är ett område där jag fortfarande ser förbättringspotential. Jag tycker också det är viktigt med ett regelverk som ger svenska och utländska företag samma förutsättningar, så att det blir konkurrens på lika villkor.

skriv ut
epost
Share
skriv ut